Studie Multifunkčního objektu ve Valči

Řešený objekt se nachází na náměstí barokního městečka Valeč. Pozemek, na kterém se objekt nalézá, má základní rozměry 47x32 metrů a je poměrně svažitý. Objekt je na pozemku umístěn tak, aby dodržoval uliční čáru tvořenou spojnicí čelních fasád v těsné blízkosti stojících objektů. Na levé straně pozemku se jedná o roubenku, od které je řešená budova vzdálená 4,5 metru, takže zde vzniká romantický prostor pouze pro pěší. Na druhé straně pozemku stojí obytná budova. Od té je objekt vzdálen 11 metrů, aby byly dodrženy hygienické normy a limity. Toto umístění jsem zvolila také z toho důvodu, aby byla zřejmá hierarchie přilehlých prostor.

Budovu jsem navrhovala tak, aby co nejlépe zapadala do dané lokality, ale zároveň nepůsobila historizujícím dojmem.

Objekt má několik funkcí. Nachází se zde multifunkční sál, restaurace s výčepem a dále přechodné bydlení. Dispozice jsou navrženy tak, aby jednotlivé provozy nekolidovaly.

Řešená budova je vizuálně rozdělena do tří částí. V celé levé části je situován dvoupatrový polyfunkční sál s přiznaným krovem. Zázemí sálu, které je přístupné vlastním schodištěm, je v 1.PP. V druhém patře sálu je navržena prostorná galerie. Uprostřed dispozice budovy jsem navrhla dvoupatrovou vstupní halu, před kterou se za prosklenou stěnou v exteriéru, směrem do náměstí, nachází příjemná zahrádka s posezením. V pravé části objektu se pak nachází dvoupatrová restaurace se zázemím, dole v 1.PP s výčepem. Dvě patra zázemí restaurace jsou propojena vlastním schodištěm a nákladním výtahem. V horních patrech v pravé části objektu jsou pak uvažovány 4 mezonetové byty. Ve spodním patře bytů je navržena šatna, koupelna a obývací pokoj propojený s kuchyní. Toto podlaží je osvětleno speciálními okny zapuštěnými do interiéru, fungující podobně jako lodžie. Horní patro mezonetu je řešeno systémem oddělených ložnic a šatnou. Ložnice jsou osvětleny vikýři.

1.PP je přístupné z garáží, které jsou společné s bytovými objekty nebo z prostoru, který je snížen na úroveň 1.PP a je dostupný vyrovnávací rampou. Tento prostor slouží zároveň jako zásobovací a nachází se zde vstup pro zaměstnance. V tomto podlaží je umístěno především zázemí restaurace a výčepu, výčep, šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance, toalety, šatna, sklady nábytku, technické místnosti a již zmíněné zázemí sálu.

Přístupy do 1.NP jsou situovány na úrovni terénu, aby byly bezbariérové. Vstupní hala je řešena tak, aby provozy vzájemně nekolidovaly. Z tohoto důvodu se zde nachází dvě oddělená schodiště a výtah, vedoucí z 1.PP až do 2.NP. Prostor restaurace a výčepu je propojen díky samostatnému točitému schodišti.

V objektu se často objevuje motiv šikminy. U šikmé střechy, u konstrukce vikýřů, u horizontálních lamel v dřevěném rastru fasády sálu a také u speciálních dvoupatrových oken v restauraci, které jsou z části svislé a v úrovni galerie šikmé.

Fasáda objektu je řešena formou bílé hrubé omítky, kombinované s dřeveným obkladem. Tento dřevěný obklad jsem použila na plnou fasádu sousedící s roubenkou. Čelní a zadní fasáda sálu je řešena masivního dřevěného rastru s prosklením. Stěna vedoucí do dvoupatrové vstupní haly je kompletně prosklená. Zadní fasáda objektu je z větší části plná, aby zajišťovala dostatečné oddělení od prostoru bytových domů.