Studie Polyfunkčního domu v Praze na Smíchově

 

Polyfunkční objekt sloužící jako kavárna, zázemí parku s občerstvením a luxusní restaurace s výhledem na Vyšehrad je zároveň přístavištěm lodí a přívozu.

Tvar elipsy akcentuje z různých směrů pohledově exponované místo na hraně nedokončeného nábřeží a přírodního břehu Vltavy, místo mezi parkem a pláží na břehu řeky.

Výrazný tvar je součásti větší kompozice nábřeží. Budova v těsném sousedství železničního mostu (řešena Barborou Bešťákovou) je tvarově a materiálově příbuzná a tvoří lokální výškovou dominantu území. Obě budovy jsou spojeny zpevněnými plochami promenády a pláže.

Kortenová fasáda a příhradové vazníky evokuji konstrukci železničního mostu.

 

Interiér

Multifunkční objekt se nachází v těsné blízkosti železničního mostu. Jeho konstrukce a způsob provedení je proto určující inspirací návrhu.

Fasáda řešeného objektu je obložena kortenem, který svou barvou evokuje materiál mostu.

Korten se propisuje i do interiéru.

Předmětem detailního řešení je interiér restaurace ve třetím patře objektu. Jeho stěžejním a nejnápadnějším prvkem, od kterého se všechno odvíjí, jsou masivní příhradové vazníky, které rozdělují prostor do čtyř hlavních částí.

Interiér je vybaven masivním nábytkem. Jeho robustní hmota působí kontrastně se vzdušnými příhradovými konstrukcemi.

Podlaha prostoru je dřevěná, z jilmu. Podhled restaurace je řešen formou nepravidelného rastru z různě velikých plátů kortenu umístěných v různých výškách. Jednotlivé pláty na sobě mají z vrchu umístěná svítidla, která vytvářejí příjemné rovnoměrné osvětlení. Ve třetí a čtvrté klidnější části restaurace je toto osvětlení ztlumeno a je doplněno o výškově stavitelné lampy. Jako materiál stěn nosného jádra byl zvolen pohledový beton.

Většina použitého materiálu v interiéru je přírodního charakteru. Celému prostoru dominuje prvek svítícího baru ze zeleného korianu. Bar působí v porovnání s přírodními materiály kontrastně a příjemně oživuje celý interiér. Zelený korian z baru se propisuje do interiéru použitím na vybraných ZIG ZAG židlích a na některých stolech, které jsou zároveň podsvícené, což v prostoru vytváří zajímavý prvek. Bar je doplněn o vyvýšené černé ZIG ZAG židle. ZIG ZAG židle svým tvarem současně korespondují s příhradovými vazníky.

Každá ze čtyř částí interiéru je zařízena jinak. První dvě slouží především jako restaurace, další dvě už jsou spíše odpočinkového charakteru.

První část je zařízena ZIG ZAG židlemi, jak typickými, tak i protaženými do lavic. Ty jsou doplněny o betonové stoly na nerezových podstavcích. Půdorysné rozmístění nábytku vytváří šikmé linie odvolávající se příhradovou konstrukci mostu.

Druhá část je řešena formou přísného pravoúhlého rastru z dřevěných masivních lavic. Stoly jsou zde stejné betonové jako v první části.

Třetí klidnější část je zařízena křesly od Morosa a masivními betonovými kvádrovými stoly. Půdorysné rozmístění je opět do šikma.

 

V poslední čtvrté a nejklidnější části se nachází gauče od Morosa doplněné betonovými kvádrovými stoly, totožnými ve třetí části. V obou částech se také nachází výškově nastavitelné lampy připomínající svým originálním designem konstrukci příhradového vazníku.